Polityka prywatności


W części „Polityka prywatności”  znajdują się informacje, dotyczące plików cookies, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Karolina Jarmuszczak, autorka tego bloga.  Wszelkie pytania dotyczące poniższej polityki prywatności można kierować do mnie na adres karolina.jarmuszczak@gmail.com
Pliki cookies
Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej.

Pliki cookies pomagają w:
– poprawnym wyświetlaniu i działaniu strony internetowej
– poprawieniu bezpieczeństwa na blogu
– korzystaniu z narzędzi marketingowych
– przekazywaniu filmów z serwisu You Tube

Pliki cookies, które są obecne na blogu to pliki własne, czyli wymienione powyżej oraz pliki należące do firm trzecich, które wykorzystuję do lepszej obsługi i udogodnienia użytkownikom korzystania ze strony.
Pliki cookies firm trzecich. Należą do nich:
– cookies Facebooka - blog posiada fun page na Facebooku, wiąże się to z akceptacją plików cookies i polityki prywatności Facebooka
– cookies serwisu You Tube
- cookies Pintrest
- cookies Instagram

Zgoda na pliki cookies
W każdej chwili masz prawo zmienić ustawienia dotyczące zapisywanych plików. Masz możliwość zablokowania wybranych lub wszystkich plików.
Możesz usunąć pliki cookies, zablokować wybrane pliki dla stron, zachować dane lokalne do zamknięcia.
Poufności danych osobowych oraz prawa użytkownika
Dane przekazane poprzez kontakt e-mail , będą chronione w należyty sposób. Nie będą one również przekazywane podmiotom trzecim ani wykorzystywane w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
Użytkownik ma prawo dostępu do:
  • treści swoich danych,
  • ich poprawiania,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo żądania dostępu do danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
  • prawo do bycia  zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa

Funkcje społecznościowe
Na moim blogu możliwe jest korzystanie z funkcji społecznościowych takich jak polubienia, udostępnianie, wgląd w moje portale społecznościowych czy subskrypcja. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firm takich jak Facebook, Instagram, Pinterest oraz możliwość przesłania linku do artykułu za pomocą e-maila.
Kontakt email
Wysyłając do mnie email dobrowolnie przekazujesz swoje dane (imię, e-mail) w celu zapytania. Dane te będą wykorzystane w celu odpowiedzi na kontakt. Mogę je również archiwizować, w celu ponownej próby kontaktu. Nie będą przetrzymywane dłużej niż to konieczne.
Dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Zmiany w polityce prywatności

Możliwe są zmiany w Polityce prywatności, których będą wymagały zmiany na blogu oraz wymogi prawne.Pamietaj,że:

Wszystkie zdjęcia, opisy i materiały są moją własnością, chyba, że pod artykułem określiłam inaczej. Pamiętaj o prawach autorskich, jeśli chcesz wykorzystać materiał na swoim blogu/ stronie- zapytaj mnie w mailu lub pod postem o pisemną zgodę. Materiały umieszczam dla celów edukacyjnych i informacyjnych. Zabraniam kopiowania materiałów na inne strony internetowe.